Generalforsamling 2005

Tirsdag den 21. september 2005 klokken 19.30 holder kunstforeningen Afkørsel 58 sin årlige ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen finder sted i Galleri Clifford, Gl. Vejlevej 55, i Daugård.

Dagsordenen ser således ud:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen - på valg er Peter Hald og Anne Marie Qwist
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Kunstforeningens venner
 11. E-mail adresser
 12. Eventuelt

Udlodning af kunstværker!

Vin og ost!

Herefter vil Gitte Hæstrup, Galleri Clifford, fortælle om galleriet og om nogle af de kunstværker, der hænger i galleriet.

 Med venlig hilsen - bestyrelsen for ”Afkørsel 58”