Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010
Onsdag 27. januar 2010 kl. 19.30 på Rindbækgård Golfrestaurant, Rindbækvej 6, 8722 Hedensted
Kunstforeningen er vært ved kaffe, ostebord og et glas vin.
Inden generalforsamlingen vil der være en kunstquiz.

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning
3.  Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år
4.  Forelæggelse af bestyrelsens budget
5.  Behandling af indkomne forslag
6.  Kontigent
7.  Valg til bestyrelsen
     På valg:
     Anne Marie Qwist (modtager ikke genvalg)
     Niels Stampe
8.  Valg af 2 suppleanter
9.  Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Kunstforeningens venner
11. E-mail adresser
12. Eventuelt
13. Udlodning af kunstværker

Der er ialt 8 kunstværker til udlodning, hvoraf ét kunstværk udloddes blandt alle medlemmer.