Generalforsamling 26. februar 2014

Indbydelse til generalforsamling 2014 i “Afkørsel 58”

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i kunstforeningen ”Afkørsel 58” Onsdag d. 26. februar kl. 19.00 på Kastaniehøj, Kirkegade 16, 8722 Hedensted.

Afkørsel58 har inviteret Jørgen Blach Jensen fra Progres, Horsens til at fortælle om kunstforeningen Progres og det samarbejde, vi gensidigt kan nyde godt af.

Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Forslag: Jesper Broberg.
2. Bestyrelsens beretning. Formand Vibe Capion
3. Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år. Kasserer Lotte Eden.
4. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for 2014.
5. Kontingent. Forslag: Uændret.
6. Behandling af indkomne forslag modtaget senest 12.2.2014
7. Valg til bestyrelsen. På valg er: Vibe Capion, Birte Refshauge Nørup og Børge Smidt.
8. Valg af 2 suppleanter: På valg er: Jesper Broberg og Minna Beenfeldt.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt

11. Udlodning af kunstværker Jf. Vedtægter § 16. Se evt. vedtægterne på hjemmesiden

Der er i alt 13 kunstværker til udlodning, hvoraf et kunstværk udloddes blandt alle medlemmer. Se værkerne på hjemmesiden/ indkøbt kunst.

Medlemmer kan deltage i lodtrækningen ved at fremsende fuldmagt til bestyrelsen.

Kunstforeningen er vært ved et lettere traktement efter selve generalforsamlingen.

Inden serveringen vil vi bede medlemmerne summe lidt om, hvad I kunne tænke jer af arrangementer i foreningen, og under serveringen byder vi på en ganske uformel quiz.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for ”Afkørsel 58”

 

Referat 

Se referatet af generalforsamlingen HER

Se bestyrelsens beretning HER 

Se det godkendte regnskab HER 

 

 

 

 

 


  • Lykkens gudinde kalder på en heldig vinder


  • Vinderen med sit valg af værk


  • Alle pladser var besat - og der blev lyttet interesseret


  • Vinderne af aftenens udloddede værker


  • Aftenens 'lettere traktement'. Der burde have stået "lækre" traktement i indkaldelsen!


  • Og så var der erkendtligheder til chefkokken


  • - og til musikken


  • - og til websupport-mesteren!