Generalforsamling - 26. februar 2015

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i kunstforeningen ”Afkørsel 58”

Torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00 på Kastaniehøj, Kirkegade 15, 8722 Hedensted.

DAGSORDEN.

1. Valg af dirigent, Forslag: Jesper Broberg.

2. Bestyrelsens beretning v/Formand Vibe Capion.

3. Aflæggelse af revideret regnskab for 2014 v/Kasserer Lotte Eden

4. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for 2015.

5. Kontingent. Forslag: Uændret

6. Behandling af indkomne forslag modtaget senest mandag den 16. februar 2015.

7. Valg til bestyrelsen.
    På valg er Lotte Plambeck Eden og Bent E. Kjær.

8. Valg af 2 suppleanter.
    På valg er Minna Beenfeldt og Jesper Broberg.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt.

11. Udlodning af kunstværker jf. Vedtægternes § 16.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Beslutningsreferat - Generalforsamlingen 2015

 Se de heldige, glade vindere af årets indkøbte kunst her ⇒  ⇒