Generalforsamlingen 2016

Der var i 2016 indkaldt til ordinær generalforsamling i kunstforeningen ”Afkørsel 58” onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 på Kastaniehøj - med flg. dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning v/Formand Vibe Capion. 

3. Aflæggelse af revideret regnskab for 2015 v/Kasserer Jesper Broberg 

4. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for 2016

5. Kontingent. Forslag: Uændret 

6. Behandling af indkomne forslag modtaget senest mandag den 15. februar 2016.

7. Valg til bestyrelsen. På valg er Vibe Capion, Birte Refshauge og Børge Smidt 

8. Valg af 2 suppleanter. På valg er Minna Beenfeldt og Mette Vildbrad

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt.

11. Udlodning af kunstværker jf. Vedtægternes § 16.

Og så var Kunstforeningen vært ved et lækkert traktement efter den formelle del af generalforsamlingen.

* * * * * * * * * *

REFERAT fra generalforsamlingen (følger snarest) 

De heldige vindere i udlodningen af årets 11 kunstværker blev -

 • - Christine Albertsen
 • - Inger og Jesper Broberg
 • - Anna Brusch
 • - Kirsten og Henrik Klougart
 • - Ritha Lautrup
 • - Gerda Lindskjold
 • - Dorte og Lars Kjær Mortensen
 • - Asta Nielsen
 • - Vike Pedersen
 • - Kirsten og Carsten Thomsen
 • - Anita og Kurt Vesterled