Generalforsamlingen 2017

Generalforsamlingen blev afholdt d. 2. februar - på Kastaniehøj

Dagsorden med referat 

1.Valg af dirigent
Som dirigent blev valgt Preben Johansen, som kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning v/formand Vibe Capion
Vibe Capion aflagde beretning, som blev godkendt.

Beretningen kan læses / ses HER.

3. Aflæggelse af revideret regnskab for 2016 v/kasserer Jesper Broberg

Regnskabet blev gennemgået af Jesper Broberg - og godkendt af generalforsamlingen.

4. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for 2017
Budgettet blev gennemgået af Jesper Broberg - og godkendt.

5. Kontingent. Forslag: Uændret
Enkeltmedlemmer 300 kr.
Familiemedlemmer 400 kr.
Kontingentet blev godkendt som foreslået.

6. Behandling af indkomne forslag modtaget senest mandag den 23. januar 2017
Der var ingen indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen
På valg er: Bent Kjær og Jesper Broberg
Bent Kjær og Jesper Broberg blev genvalgt.

8. Valg af 2 suppleanter
På valg er: Minna Beenfeldt og Gerda Pedersen. Minna Beenfeldt ønskede ikke genvalg.
Ritha Lautrup og Gerda Pedersen blev valgt som suppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Børge Schmidt blev valgt som revisor, og Preben Johansen blev valgt som revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Vibe Capion fortalte om de kommende arrangementer i 2017:

Bl.a. en tur til Aros den 12. Februar.

25. Marts -  kl 10-12 besøg hos Søren Benniche, kunstsamler (Progress)

25.-26. Marts - Kommunens kunstudstilling med kunstnere fra kommunen i Stouby Multicenter

Progress planlægger et besøg til Lolland - bl.a. til Fuglsang - i den sidste weekend i august.

10.-13. Maj 2018 laver Progress en tur til Bornholm.

Mette Vildbrad fortalte om Aarhus2017 arrangementer. Bl.a. Grønlandsk kor i Juelsminde i uge 30, Life Boats (Længsel, Liv og Minder), bustur til Røde Orm på Moesgaard.

11. Udlodning af kunstværker jf. vedtægternes § 16
Der blev udloddet i alt 12 kunstværker, hvoraf 1 blandt samtlige medlemmer. 

Hermed var den formelle del af generalforsamlingen slut - og man gik over til 

den efterhånden traditionelle kunstquiz - og det også traditionelt lækre traktement.