Kultur-debat

 

 

Politikere svarer på kulturspørgsmål.

 

I kunstforeningen Afkørsel 58 håber vi på, at der også bliver fokuseret på kultur og kunst i valgkampen.

 

Derfor har vi i kunstforeningens bestyrelse lavet en lille spørgeskema-undersøgelse blandt de forskellige partier og lister, der stiller op i Ny Hedensted Kommune. Vi stillede 8 spørgsmål til partiernes spidskandidater (vi valgte at nøjes med dem, da der er over 100 kandidater i alt!).

Der kom svar fra seks ud af de ni spidskandidater, som vi spurgte. Kirsten Terkilsen (Venstre), Jørn Juhl Nielsen (Socialdemokraterne), Erik Kvist (Dansk Folkeparti), Fridtjof Stidsen (Kristendemokraterne), Verner Pedersen (Det Radikale Venstre) og Jens Bak-Andersen (Socialistisk Folkeparti) svarede.

Vi fik ikke svar fra Frede Jacobsen (Lokallisten), Ole Christoffer Due (Konservative) og Lars Poulsen (Borgerlisten).

Spørgsmålene lød således:

1: Hvilken betydning har kultur for borgerne i Ny Hedensted Kommune?

2: Hvordan definerer du selv kultur?

 3: Betyder kultur noget for dig?

4: Hvor og hvordan opsøger du kulturoplevelser? 

5: Har du ideer til konkrete kultur-projekter, som du gerne vil have gennemført i Ny Hedensted? Nævn nogle eksempler.

6: Skal der bruges flere eller færre penge på kultur i Ny Hedensted Kommune?

 7: Har Ny Hedensted Kommune brug for flere kultur-faciliteter i form af f.eks. museer, udstillingslokaler, værksteder, spillesteder, koncertsale eller teatre - eller andre faciliteter? Og skal de i så fald ligge centralt eller decentralt?

8: Skal vi have et fælles kulturcenter eller "kulturhus" i Ny Hedensted Kommune?

Her følger så svarene:

Politikernes svar på kultur-spørgsmålene:

Kirsten Terkilsen, Venstre:

Hvilken betydning har kultur for borgerne i Ny Hedensted Kommune ?
Ny Hedensted er sammensat af  tre kommuner,  som har stærke traditioner for et sundt foreningsliv. Mange mennesker yder en flot indsats i det frivillige arbejde og mange ildsjæle har gennem tiderne skabt forskelligeartede kulturtilbud. Det har har givet området mangfoldighed.Museeumsprojekter, kunstforeningstilbud, masser af sprotslige aktiviteter, naturoplevelser, osv. osv.  Kulturen har bestemt værdi for borgerne i Ny Hedensted kommune.   

Hvordan definerer du selv kultur ?
Det er vores kulturelle arv tilbage fra vikingerne  - det er når fælleskaber dannes - det er når vi alle bliver glade fordi Danmark får en prins - det er ytringsfrihed - det er fin-kultur - det er når  alle hepper på Danmark til landskampen - det er vores dygtigt Danske kunstnere både dem der levere god musik og dem som præsentere os for Dansk design, teater/komik,  eller god billedkunst  osv. osv. . Det er,  det vi som enkelt personer krydre vores hverdag med. Det er, det som giver os modet og fantasien i vores hverdag. Det er,  det som åbner vores øjen, så vi får sindet løftet og sjælen sat i bevægelse. Kultur er mangfoldighed.

Betyder kultur noget for dig ?
Jeg har stor interesse for billedkunst og jeg var i 1995 en af initiativtagerne til at starte Tørring-Uldum kunstforening. En forening som fik en god start og ret hurtig havde mange medlemmer,  hvilket sendte et signal om,  at interessen for billedkunst havde grobund i området. Desuden har min interesse for politik fået sin grobund i det frivilige foreningsarbejde.

Hvor og hvordan opsøger du kunstoplevelser?
Sommerferien og udflugterne går gerne til kirker og museer - både i DK og i udelandet. Desuden står jeg lige som resten af Danmarks befolkning også op i sofaen,  når der sendes en god håndboldkamp i TV.

Har du ideer til konkrete kultur-projekter, som du gerne vil have gennemført i Ny Hedensted ?
Jeg mener der ligger en stor  opgave i at få skabt en bevidsthed om,  at vi er en' kommune. Derfor er sammenhængskraft og fælles bevidsthed nogle af de elmenter,  der skal arbejdes med. Jeg tror,  at det at have noget at være fælles om - noget man er fælles stolte af, noget vi sammen kan "heppe" på,  det kan give sammenhæng. Derfor har jeg været fremme med et forslag om,  at gøre idrætten til et fælles projekt i vores nye kommune. Hvordan det helt konkret skal "søsættes",  skal selvfølgelig drøftes med det etablerede foreningsliv.

Skal der bruges flere eller færre penge på kultur i Ny Hedensted kommune ?
I 2006  skal der skabes overblik og indsigt i,  hvilke kulturelle værdier hver kommune bringer ind i fælleskabet og økonomien skal hænge sammen.

Ingen tvivl om at de lokale initiativer der bidrager til at udvikle den nye kommune kulturelt modtages med åbenhed og lydhørhed. Om det så betyder prioriteringer indenfor allerede eksisterende økonomiske rammer, eller udvidelse af de økonomiske rammer,  skal bero på politisk vilje og en helhedsbetragtning i forhold til den samlede kommunale økonomi. 

Har Ny Hedensted Kommune brug for flere kulturfaciliteter i form af f.eks. museer, udstillingslokaler, værksteder, spillesteder, koncertsale eller teatre - eller andre faciliteter? Og så de i så fald ligge centralt eller decentralt?
Ny Hedensted ligger i et dynamisk område - også kulturelt. Vi har ikke langt til Kolding - Horsens - Vejle - Århus osv.. Købstæder hvor teater - kunstmuseer og andre tilbud findes. Dem skal vi forsat bruge. Ny Hedensted skal finde sit eget leje for kultur. Jeg tror også, at sammehængskraft betyder,  at vi skal benytte de bygninger vi har i kommunen til samlingssteder for kulturelle tiltag. F.eks. har kunstforeningen i Tørring-Uldum kommune afholdt udstillinger forskellige steder i kommunen. Det har resulteret i,  at mange besøgende har fået mulighed for, også at se de institutioner der har lagt hus til.

 

Skal vi have et fælles kulturcenter eller "kulturhus" i Ny Hedensted Kommune?

Vi skal benytte det vil har og vi skal se mulighederne i det vi har. Vi skal ikke have alt det andre har - vi skal skabe vores egen identitet.

 

Jørn Juhl Nielsen, Socialdemokraterne:

Hvilken betydning har kultur for borgerne i Ny Hedensted Kommune ?
Kulturen har betydning for alle mennesker - også for borgerne i Ny Hedensted kommune. "Vi lever ikke af brød alene" er et godt citat til at forstå, at vi som mennesker har brug for "føde" til både kroppen og sjælen.

Hvordan definerer du selv kultur ?
Kultur er svært at beskrive med enkle ord. Der er lige så mange opfattelser af hvad kultur er, som der er tænkende mennesker til. For mig er kultur med til at give os de intelektuelle udfordringer vi som mennesker har brug for for at udvikle os. Kultur er samvær mellem mennesker, som dyrker en smal eller bred interesse for samfundsforhold, udtrykt som kunst, litteratur, teater, film - eller i en lokal forening.

Betyder kultur noget for dig ?
Kultur betyder det for mig, at det holder tankevirksomheden igang, udvidder ens horisont - og at men bliver udfordret til at se verden gennem for eksempel en billedkunstners eller forfatters øjne.

Hvor og hvordan opsøger du kunstoplevelser?
Jeg læser bøger, går på museer, ser film - og deltager i det hele taget i livet omkring mig.

Har du ideer til konkrete kultur-projekter, som du gerne vil have gennemført i Ny Hedensted ?

Jeg medvirker gerne til DØI-projektets gennemførelse - ligesom der er interessante tiltag igang vedr. Gudenåhallen og også et projekt i Juelsminde.

Det vigtigste i forhold til at give kulturen gode vilkår tror jeg er mødesteder, hvor kulturelt interesserede mennesker kan mødes, udstille, samarbejde mmm.

Skal der bruges flere eller færre penge på kultur i Ny Hedensted kommune ?

Flere.

Har Ny Hedensted Kommune brug for flere kulturfaciliteter i form af f.eks. museer, udstillingslokaler, værksteder, spillesteder, koncertsale eller teatre - eller andre faciliteter? Og så de i så fald ligge centralt eller decentralt?
Se de foregående svar.

Skal vi have et fælles kulturcenter eller "kulturhus" i Ny Hedensted Kommune?

Jeg er ærlig talt ikke helt afklaret på, om kulturen styrkes bedst ved flere mindre/lokale huse eller et stort centralt. Jeg hælder mest til det sidste, men kunne godt tænke mig en debat om emnet.

 

Erik Kvist, Dansk Folkeparti:

Hvilken betydning har kultur for borgerne i Ny Hedensted Kommune ?
Det er individuelt for kommunens borgere - idet kultur opfattes på vidt forskellig måde og kan defineres på mange måder - alt efter holdning og livsindstilling - samt opdragelse.

Hvordan definerer du selv kultur ?
Eftersom at jeg opfatter kultur som en arv fra tidligere generationer af danskere - herunder historie  bevarede bygninger som kirker - slotte og andet menneskeskabt - samt dertil vores kristne prægede retsopfattelse og holdning - sammenholdt med vores egen tids bidrag til forsat kultur vækst og udbygning.   

Betyder kultur noget for dig ?
Ja, måske næsten mere ubevidst end bevidst - idet kultur er nøje knyttet til vores daglige samvær - retsopfattelse og holdning.

Hvor og hvordan opsøger du kunstoplevelser?
Det gør jeg når jeg kører ned til Palsgård og ser en god teaterforestilling  - eller kører ind og ser Glud Museum - eller blot går en tur på havnen i Juelsminde. For øvrigt er blot en tur i skoven også noget der har med kultur at gøre for mig.

Har du ideer til konkrete kultur-projekter, som du gerne vil have gennemført i Ny Hedensted ?

Naturligvis har jeg det. Området mellem Løsning og Hedensted hvor der i over hundrede år har været gravet grus vil i løbet af få år være tømt for grus og her i dette område kan blive en virkelig ideel kreativ område med stier, søer og en plads til kultur aktiviteter. Skydebanen kan indpasses i området, men Genknus skal væk når maskinerne er nedslidt. Vedrørende genbrugspladsen vil det være dyrt at flytte den, så det er noget der skal overvejes om den kan tilpasses i området.

I Juelsminde vil det være ideelt med et vandland, og det vil vi arbejde for bliver etableret - pengene vil være givet godt ud. De kommer tilbage ved, at der kommer flere turister til kommunen og helårsturisme. Jeg ønsker også etableret et egnsmuseum i Hedensted Kommune - det mener jeg skal være i Løsning i tilknytning til den gamle stationsbygning. Effekterne til museet har vi - de skal blot frem i lyset.

Skal der bruges flere eller færre penge på kultur i Ny Hedensted kommune ?

Der skal bruges flere - men med omtanke og ansvar overfor skatteborgerne, samt også med henblik på at nogle af pengene igen vil komme tilbage  i kommunes kasse.

Har Ny Hedensted Kommune brug for flere kulturfaciliteter i form af f.eks. museer, udstillingslokaler, værksteder, spillesteder, koncertsale eller teatre - eller andre faciliteter? Og så de i så fald ligge centralt eller decentralt?
Museum har jeg svaret ja til. Udstillingslokaler - ja, såfremt de også kan benyttes af forretninger osv. og derved kun medfører en mindre udgift for skatteborgerne.

Koncertsale vil vi i Dansk Folkeparti forholde os til, når der forelægger økonomiske beregninger for projektet. Vedrørende teatre er vi af den opfattelse i DF, at mange af Ny Hedensted Kommunens har kortere til teatre i Vejle og Horsens, end det vil blive tilfældet med et teater i Hedensted Kommune. Måske om ti år vil vi finde tiden moden til et teater i Ny Hedensted Kommune. I Dansk Folkeparti vil vi tilstræbe en decentral kommune udvikling - dermed er sagt vi ikke mener at alt skal samles i Hedensteds lokalområde.

Skal vi have et fælles kulturcenter eller "kulturhus" i Ny Hedensted Kommune?

Vi skal, når vi taler om fælles kulturcentre eller fælles kulturhus, ikke blot se på pengene, men også være opmærksom på, at Ny Hedensted Kommune er en geografisk langstrakt kommune. Der er langt fra Bjørnsknude til Hammer Bakker - derfor er vi af den opfattelse af hensyn til afstande - at det skal være tre kulturcentre i Ny Hedensted Kommune.

 

Verner Pedersen, Det Radikale Venstre:

Hvilken betydning har kultur for borgerne i Ny Hedensted Kommune ?
Det burde og har for mange en stor betydning at vi kan nyde og udøve kunst i mange facetter og det vil også få større betydning i fremtiden , med mange veluddannede og visionære tilflyttere.

 

Hvordan definerer du selv kultur ?
Jeg definerer kultur meget bredt. Jeg får tit det svar fra nogle af mine byrådskolleger, at vores kultur er vores idræt og sport.

Det er jeg så dybt uenig i, for det kan jo ikke opfylde alles behov. Vi har behov for et alsidigt udbud, såsom musik, teater,

koncerter, billedkunst, glas og keramikkunst, bibliotekstilbud o. s. v.  al form for kunst er med til at vi får et rigere liv.

 

Betyder kultur noget for dig ?
Ja, det gør det. Jeg og min familie er meget interesseret i kunstudfoldelse. Jeg har en søn og svigerdatter, der er skuespillere i Odense. Jeg har en søn der er uddannet Designer i glas og keramik fra designskolen i Stockholm.

Vi går meget i Teater i både Vejle, Horsens, Århus og Odense. Jeg sidder i bestyrelsen i Horsens Teaterforening og i Vejle Amts Teaterudvalg. Jeg er også interesseret i afkørsel 58, men må desværre indrømme at det ikke er blevet tid til ret mange besøg.

 

Hvor og hvordan opsøger du kunstoplevelser?
Nu har jeg vist svaret på dette spørgsmål i nr. 3

 

Har du ideer til konkrete kultur-projekter, som du gerne vil have gennemført i Ny Hedensted ?

Jeg håber vi får flyttet biblioteket ud til DØI så der kan blive plads til større udfoldelser på dette område. Jeg håber også vi får bygget en kultur og koncertsal ved DØI så musikskolen får større udfoldelsesmuligheder. Der ville jo så ud over afkørsel 58 fine nye lokaler, blive mulighed for udstillinger. Vi vil også blive konfronteret med en masse ønsker fra vore to sammenlægningskommuner i den proces vi skal igennem  i det næste års tid

 

Skal der bruges flere eller færre penge på kultur i Ny Hedensted kommune ?

Der skal bruges flere penge på kultur, såfrem jeg får indflydelse på det???

 

Har Ny Hedensted Kommune brug for flere kulturfaciliteter i form af f.eks. museer, udstillingslokaler, værksteder, spillesteder, koncertsale eller teatre - eller andre faciliteter? Og så de i så fald ligge centralt eller decentralt?
Det har jeg vistnok svaret på i nr. 5  Vi skal ikke bygge nye store teatre, men vi skal støtte og bruge de to teatrer vi har i Vejle og Horsens. Der skal være muligheder for kulturoplevelser og lokaler decentralt i hele den nye kommune

 

Skal vi have et fælles kulturcenter eller "kulturhus" i Ny Hedensted Kommune?

Ja!!!!  Som jeg har givet udtryk for , ved DØI. Det ligger centralt midt i den nye kommune.

 

 

Fridtjof Stidsen, Kristendemokraterne:

Hvilken betydning har kultur for borgerne i Ny Hedensted Kommune ?

Stor. Meningsfyldt fritid. 

Hvordan definerer du selv kultur ?

Samvær.

Betyder kultur noget for dig ?
Ja.

Hvor og hvordan opsøger du kunstoplevelser?
Mest lokalt, men også andre steder.

Har du ideer til konkrete kultur-projekter, som du gerne vil have gennemført i Ny Hedensted ?

Drama.

Skal der bruges flere eller færre penge på kultur i Ny Hedensted kommune ?    

Budgettet skal ikke udvides. 

Har Ny Hedensted Kommune brug for flere kulturfaciliteter i form af f.eks. museer, udstillingslokaler, værksteder, spillesteder, koncertsale eller teatre - eller andre faciliteter? Og så de i så fald ligge centralt eller decentralt?
Jeg ser muligheder omkring DØI.

 

Skal vi have et fælles kulturcenter eller "kulturhus" i Ny Hedensted Kommune?

Ikke nødvendigvis.

 

Jens Bak-Andersen, SF:

(har ikke svaret direkte på spørgsmålene, men skrevet følgende):

Kultur og den nye kommune.

 

Kulturlivet skal være frit, vi kan tåle det hele.

 

Kultur kan betyde vores samlede liv, og  til den ende vil jeg godt beklage, at vi lever i en arrogant kultur, som fører krig langt fra landets grænser og som er i færd med at skabe en ny underklasse, mens vi er en veletableret del af befolkningen, som visionsløst lader som om ingenting sker.

Men kultur kan også betyde alt, hvad der ligger ud over hverdagen. Fest og farver, teater og musik, film og billedkunst, leg og idræt, naturoplevelser og medier. Og det er på den baggrund at jeg vil svare på spørgsmål om kulturlivet i vores nye kommune, som er stillet af kunstforeningen Afkørsel 58.

Så vidt jeg kan se, har Juelsminde gjort mest ud af det. Med veletableret musik-, drama- og billedkunstskole, med kommunegaranti til egnsspillene på Palsgård, med opbakning til et forsøg i Barrit på at lave en biograf som Klovborgs. Der har været løbende kunstudstillinger på rådhuset. Der er forsøg på start af musikforening og revyforening. Det vil glæde mig, hvis Hedensted og Tørring-Uldum har tilsvarende ting i gang.

Der er for mig ingen tvivl om, at vores nye kommune vil stå sig ved at blive kendt som en munter, legende, initiativrig og kreativ kommune, men hvordan bliver man det?

Begyndelsen er altid ildsjælene. Ildsjælene skal sætte ting i gang. Når så ting vokser og ikke kan bæres af personlige initiativer alene, skal opbakningen fra kommunen sætte ind, så må vi se, hvor langt det bærer. Og her kommer vi til faciliteterne. De skal komme, når chancen byder sig, og her må vi ikke have en kommune, der sover i timen, netop fordi det er afgørende for en god kommune, at der er udfordrende oplevelser til borgerne.

 

Dette her er naturligvis pæne ord, men i SF mener vi dem.

 

Skulle vi være så dygtige og heldige, at kommunen i samarbejde med initiativrige mennesker kan få udstillingslokaler, spillesteder etc. i gang, skal vi mødes og lave en kulturpolitik, som sikrer, at de seneste års ubehagelige tendenser til censur ikke kan finde sted her. Der skal ikke være politisk styring på kulturlivet. Museumsinspektøren på Sønderborg museum blev gået, da han indbød Søren Krarup fra Dansk Folkeparti til at lave en udstilling om danskhed. Dansk Folkeparti har lige prøvet at stoppe filmstøtten til Lars von Trier, fordi han sagde et par sandheder om USA's krig i Irak.

I Danmarks Radio har et borgerligt flertal lagt programansvaret op i radiorådet. Det er ren Sovjettænkning.

Her i kommunen skal kulturlivet være frit. Det må for vores skyld gerne være bramfrit. Vi kan tåle det hele.