Kunstforeningen er i gang!

Starten på det nye år er samtidig starten på den nye kunstforening i Hedensted Kommune, som du har vist interesse for.
Som potentielt medlem af kunstforeningen - der har fået navnet "Afkørsel 58" - får du hermed invitationen til foreningens allerførste arrangement - nemlig en "nytårskur" lørdag den 17. december fra kl. 11 på Hedensted bibliotek.

Her vil vi afsløre vinderen af den logo-konkurrence, som foreningen udskrev for nylig.
Der er indkommet 15 logo-forslag, som alle vil blive udstillet.
Formanden for børne- og kulturudvalget, Eva Laursen, vil foretage afsløringen af vinder-logoet. Derefter vil bestyrelse orientere om kommende aktiviteter, og der vil blive serveret forfriskninger i for af champagne og snacks. Det er gratis at deltage.

Nytårskuren markerer, at "Afkørsel 58" nu er klar til at tage hul på aktiviteterne. Siden foreningen blev stiftet i september, har der været travlhed med at få den nye forening etableret. Bestyrelsen har konstitueret sig, og formand blev Anne Marie Qwist, næstformand og kasserer Peder Elbek, sekretær Peter Hald, og med Britt Andersen og Inger Thøgersen som udstillingsansvarlige.
Rent praktisk kan vi oplyse, at girokort til kontigentbetaling nu er ved at blive trykt og girokortene vil blive sendt ud om kort tid. Kontingentet for et år er 150 kroner pr. person - eller 250 kroner for en husstand.

Vi glæder os til at se jer ved nytårskuren lørdag d. 17. januar, hvor der som nævnt vil være mere information om foreningens kommende arbejde.
Allerede nu kan vi løfte sløret for, at vi planlægger en forårsudstilling lørdag d. 13. marts på Castbjerggård, hvor temaet bliver "kunst fra kommunen" - det vil sige en udstilling med lokale kunstværker fra institutioner, skoler, rådhus, virksomheder med mere.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for "Afkørsel 58"