Referat af generalforsamling 2007

 

Generalforsamling 30. januar 2007

 

 

 

 

Den sprudlende billedhugger Filip Møller fra Horsens stod for opvarmningen til aftenens generalforsamling i kunstforeningen Afkørsel 58.

Filip Møller, der senest er blevet kendt for at have udført den alternative Jellingsten for asetro-samfundet Forn Sidr, beviste med et underholdende lysbilledforedrag for de 35 tilhørere, at han spænder vidt – han kan både lave personlige gravsten af den utraditionelle slags – og meterhøje granitskulpturer, der vækker opsigt.

De 35 tilhørere til generalforsamlingen fik således en passende indgang til en ny kunstsæson, der blandt andet vil byde på en forårsudflugt til Kirsten Kjærs Museum i Thy, forskellige foredrag og ikke mindst en stor efterårsudstilling.

Formanden for kunstforeningen Afkørsel 58, Anne Marie Qwist, kunne konstatere, at der året igennem har været en god opbakning til foreningens arrangementer. Ikke mindst var efterårets store kunstudstilling på godset Ussinggård mellem Løsning og Korning en succes med 400 gæster på blot en weekend.

Medlemsmæssigt er Afkørsel 58 gået lidt tilbage. I forhold til året før var der tale om et fald på 10 medlemmer, så foreningen nu har 80 medlemmer – fordelt på 44 enkeltmedlemmer og 36 husstands-medlemmer.

Det lille fald i medlemstallet medførte en stigning i kontingentet på 50 kroner, så enkeltmedlemmer fremover skal betale 250 kroner og husstande 350 kroner årligt.

Takket været et fint salg af kunst fra efterårets udstilling på Ussinggård kommer Afkørsel 58 ud af år 2006 med et overskud på cirka 30.000 kroner. Overskuddet betyder blandt andet, at foreningen i år kan gennemføre nogle lidt større arrangementer end tidligere.

Bestyrelsen fortsætter stort set uændret. På valg var kasserer Peder Elbek, samt bestyrelsesmedlemmerne Birthe Nørup og Amalia Malou Hansen, der alle blev genvalgt. Derudover består bestyrelsen af Anne Marie Qwist (formand) og Peter Hald (sekretær) samt suppleant Marian Kjærhus og nyvalgte Erik Foresom, der afløser Marianne Andersen.