Referat af generalforsamling 2008

Referat af generalforsamling i ”Afkørsel 58” d. 31.1.08

 

Generalforsamlingen blev afholdt på Bondes spisegård i Løsning. Der var mødt 56 personer op til generalforsamlingen.

 

Aftenen blev indledt med et foredrag af Henrik Højlund, der fortalte om maleren Arne Haugen Sørensen. Dette var en stor succes.

 

 1. Valg af dirigent

Niels Jørgen Søndergård belv enstemmigt valgt.

 

 1. Bestyrelsens beretning

Se bilag.

 

 1. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år.

Se bilag

 

 1. Forelæggelse af bestyrelsens budget.

Se bilag

 

 1. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag

 

 1. Kontingent

Vi kører videre med sammen kontingent

 

 1. Valg til bestyrelsen

Peter Hald ønskede ikke genvalg. Genvalg til Anne Marie Qwist. Nyvalgt blev Niels Stampe

 

 1. Valg af 2 suppleanter
 1. Anita Vesterled og 2. Helle Andersen

 

 

 1. Valg af revisor

Genvalg til Egon Friis

 

 1. Kunstforeningens venner

Der blev rettet en stor tak  til foreningens venner, der har hjulpet til ved forskellige arrangementer. Desuden blev der opfordret til at melde sig som ven, hvis man har lyst til det.

 

 1. E-mail adresser

Der blev skrevet  e-mail adresser op , således at vi på et tidspunkt, kan benytte disse til udsendelse af meddelelser.

 

 1. Eventuelt

Peter Hald forsætter som foreningens pr- medarbejder.

 

 1. Udlodning af kunstværker

Der blev udloddet flg.:

Maleri ”Efterår” Anna Lindgren

Maleri ”Blå tone” Susan Luth Hedegård

Maleri ”Bakker” Susan Luth Hedegård

Bronzefigur ”Tålmodighed” Peter Muller Larsen

3 glasfade Dorthe Bent

 

Ekstra gevinster

5 cdère med Moonshiners

1 glasfad

2 bøger af Henrik Saxgren

 

 

 ”Afkørsel 58” var vært ved et ostebord og 1 glas rødvin.

Det var en meget god aften, og der var en god stemning på generalforsamlingen.

 

 

Anne Marie Qwist