Referat fra generalforsamlingen

Afkørsel 58 generalforsamling 14. september 2004

 

Der var 22 fremmødte til generalforsamlingen, der blandt andet bød på nyvalg til bestyrelsen og lodtrækning af årets indkøbte kunst.

 

Bestyrelsen fik to nye medlemmer  - Birthe Nørup og Amallia Malou Hansen. De har afløst Inger Thøgersen og Britt Andersen, der er trådt ud af bestyrelsen.

 

Bestyrelsen har siden konstitueret sig og består nu af:

 

Anne Marie Qwist (formand)

Peder Elbek (kasserer)

Birthe Nørup (udstillingsansvarlig)

Amallia Malou Hansen (udstillingsansvarlig)

Peter Hald (sekretær)

 

Som suppleanter blev Marianne Andersen og Lotte Qwist valgt.

 

Revisor er Egon Friis Nielsen og revisorsuppleant Tommy Andersen

 

Årets indkøbte kunstværker, der blev udbud til lodtrækning var tre malerier af kunstnerne Allan Axelsen, Henrik Scheel Andersen og Karin Futtrup (årets kunstner 2003 fra Kunst & Café i Løsning) samt en keramikskulptur af Ingrid Hamburger. Derudover omfattede lodtrækningen to abonnementer til Kunstavisen og en bog om Arne Haugen Sørensen

 

 

Foreningen havde på tidspunktet for generalforsamlingen 71 medlemmer - 36 husstandsmedlemmer og 35 enkeltmedlemmer.

 

En hjemmeside med adressen www.afkoersel58.dk er oprettet. Den er dog endnu i sin vorden, men vil blive videreudviklet.

 

Regnskabet udviste et overskud på 10328,74 kroner. Indtægterne i årets løb var på 32.103, 00 kroner (heraf 15.000 kr. i starttilskud fra Hedensted Kommune) og udgifterne på 21.774,26 kroner.

9000 kroner er blevet brugt til indkøb af kunstværker til udloding blandt de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

 

Det blev besluttet, at kontingentet for næste år skal stige en anelse. Det årlige kontingent for en husstand er nu 300 kroner (mod før 250 kr.) og for enkeltmedlemmer 200 kroner (mod før 150 kr.)

 

Budgettet for 2005 opererer med indtægter på 25.000 kroner og udgifter for 22.000 kr. - heraf indkøb af kunst for 12.000 kr. til udlodning på generalforsamlingen.

Ud over kontingentet satser foreningen på indtægter fra sponsorer og kommunal støtte.

 

Som formanden Anne Marie Qwist lagde vægt på i sin beretning, så har opstartsåret 2004 været meget arbejdskrævende.

 

Det første arrangement foreningen deltog i, var Kunst og cafe ” i Løsning med en stand, hvor man kunne melde sig ind

Næste projekt var en logokonkurrence. Logoet blev præsenteret til en nytårskur i januar, som blev afholdt på biblioteket.

I marts arrangerede foreningen udstilling med noget af den kunst, som allerede findes i vores kommune - fra rådhuset, plejehjem ,biblioteker og skoler. Udstillingen fandt sted på Castbjerggård. Borgmester Jørn Juhl Nielsen åbnede udstillingen og Karen Ozmec fortalte om sin kunst.

 

I maj var der udflugt til det nye kunstmuseum AROS i Århus. Ca. 40 deltog . 

 

I august havde vi en stand ved Open By Night i Hedensted.

 

Det sidste arrangement var udstillingen i september på Rindbæk med kunstnerne Allan Axelsen, Henrik Scheel Andersen og Ingrid Hamburger.

 

Engagementet har været stort, men der er brug for flere hænder.

 

- Vi kunne godt tænke os at have et par grupper af foreningens medlemmer at  samarbejde med. Dels for at afløse os lidt med forskellige opgaver, dels for at have en medlemsskare , som var aktive i foreningen, både som sparringspartnere og som støtte. Vi kan lave en slags ”Afkørsel 58`s” venner - en arbejdsgruppe kan arbejde hjemmefra (bage kager, lave skilte, opslag, være opmærksom på foredragsholdere, pege på kunstnere, udflugtsmål m.m.. En mere ”udadfarende” arbejdsgruppe kan være med til at arrangere udstillinger, holde vagt ved udstillinger, stå i cafe`, hænge plakater op m.m, foreslog Anne Marie Qwist.

 

Og på generalforsamlingen fik bestyrelsen også tilsagn fra flere, der gerne vil yde et stykke arbejde

 

Kunstforeningen vil fortsat satse på at lave mindst 4 årlige arrangementer - to kunstudstillinger henholdsvis i foråret og efteråret og mindt to foredrag/udflugter.

Desuden er foreningen med på sidelinjen ved Kunst og Cafe i Løsning.

 

Det kommende år skal der ud over arrangementer også arbejdes med etablere firmamedlemskaber, og der skal findes flere sponsorer

 

 

Under debatten på generalforsamlingen kom man ind på, at der kan være en mulighed for at få oprettet et kunstnerværksted i Valencia-bygningen i Hedensted. Det er en mulighed, som kunstforeningen gerne vil undersøge. Kunstforeningen Afkørsel 8 skal dog ikke stå som "ejer" af sådan et kunstnerværksted (der eventuelt kan etableres i samarbejde med Hedensted Bo- og støttecenter - men kunstforeningen vil gerne være "fødselshjælper".